UHS - Universal Health Services, Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:95.00
認購期權範圍2023年6月16日
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
UHS230616P000950002023-05-24 12:58PM EDT2023-06-160.190.000.400.00-32133.40%
UHS230721P000950002023-04-19 3:44PM EDT2023-07-210.500.050.400.00-1355.57%
UHS231020P000950002023-04-24 3:40PM EDT2023-10-201.441.152.300.00-71652.77%
UHS240119P000950002023-06-02 10:01AM EDT2024-01-192.150.502.900.00-5143.77%