V - Visa Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:172.50
認購期權
2020年4月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
2.100.00-74202020-04-095.300.00-200
4.100.00-22202020-04-177.050.00-30
5.000.00-7702020-04-2410.200.00-20
3.860.00-102020-05-0118.590.00--0
4.650.00-1002020-05-08-----