V - Visa Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:305.00
認購期權
2020年7月17日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.11-0.05-31.25%43342021-01-15-----
0.120.00-44882021-03-19-----
0.380.00-23232021-06-18-----
0.55-0.05-8.33%201462021-09-1798.160.00--0
1.72+0.32+22.86%73732022-01-21-----
2.220.00-82132022-03-18-----
2.600.00-11582022-06-17-----