V - Visa Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:295.00
認購期權
2020年7月10日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00-11892020-09-18-----
0.10-0.08-44.44%491402021-01-15-----
0.400.00-6712021-03-19-----
0.450.00-102112021-06-18117.000.00--10
0.950.00-1192021-09-1785.500.00--1
2.030.00-22132022-01-21-----
2.91+0.11+3.93%4312022-03-18103.000.00-11
4.80-0.60-11.11%751202022-06-17-----