WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:32.50
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717C000325002020-07-02 10:43AM EDT2020-07-179.108.9510.30+0.50+5.81%118589.26%
WBA200821C000325002020-06-30 2:41PM EDT2020-08-219.649.209.950.00-101960.55%
WBA201016C000325002020-07-02 11:04AM EDT2020-10-169.809.1010.80+0.20+2.08%2858.59%
WBA210115C000325002020-06-26 1:37PM EDT2021-01-1510.009.6511.550.00-28852.05%
WBA220121C000325002020-07-01 1:40PM EDT2022-01-2111.5010.2013.500.00-12443.30%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717P000325002020-07-02 12:02PM EDT2020-07-170.050.030.13-0.01-16.67%226579.30%
WBA200821P000325002020-07-02 10:20AM EDT2020-08-210.320.270.32-0.12-27.27%391153.32%
WBA200918P000325002020-07-02 11:38AM EDT2020-09-180.490.290.95+0.49-1352.25%
WBA201016P000325002020-07-02 3:57PM EDT2020-10-160.750.700.83-0.18-19.35%111,10149.17%
WBA210115P000325002020-07-02 12:51PM EDT2021-01-151.551.011.63-0.32-17.11%381,39346.70%
WBA220121P000325002020-06-19 11:45AM EDT2022-01-213.712.785.450.00-1010452.28%