WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:42.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200320C000425002020-02-19 10:50AM EST2020-03-209.086.9511.200.00-1784111.18%
WBA200417C000425002020-02-14 3:26PM EST2020-04-1710.857.3011.300.00-300079.59%
WBA200619C000425002019-09-09 2:44PM EST2020-06-1913.8310.6014.450.00-254367.99%
WBA200717C000425002020-01-27 3:31PM EST2020-07-1710.157.7011.100.00-33046.75%
WBA210115C000425002020-02-21 3:02PM EST2021-01-1510.4210.0511.65-0.84-7.46%2865734.97%
WBA220121C000425002020-02-10 1:03PM EST2022-01-2112.9811.1513.100.00-2030.46%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200320P000425002020-02-20 12:30PM EST2020-03-200.050.000.530.00-21051.76%
WBA200417P000425002020-02-21 1:54PM EST2020-04-170.160.100.45+0.07+77.78%6516841.94%
WBA200619P000425002020-02-10 12:34PM EST2020-06-190.430.290.980.00-1037.16%
WBA200717P000425002020-02-21 2:20PM EST2020-07-170.690.091.09+0.07+11.29%326834.79%
WBA210115P000425002020-02-21 12:25PM EST2021-01-151.851.232.05+0.09+5.11%121,85430.51%
WBA220121P000425002020-02-12 10:11AM EST2022-01-213.302.725.050.00-2034.41%