WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:48.00
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200710C000480002020-07-10 2:47PM EDT2020-07-100.060.000.00-0.19-76.00%1066350.00%
WBA200717C000480002020-07-10 2:56PM EDT2020-07-170.020.010.03-0.18-90.00%994,49556.25%
WBA200724C000480002020-07-09 2:51PM EDT2020-07-240.060.000.49-0.49-89.09%132066.02%
WBA200731C000480002020-07-10 3:29PM EDT2020-07-310.080.000.49-0.39-82.98%1854.49%
WBA200807C000480002020-07-09 10:01AM EDT2020-08-070.070.070.48+0.07-31957.47%
WBA200814C000480002020-07-08 3:49PM EDT2020-08-140.560.030.45+0.56--250.59%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200710P000480002020-07-01 1:44PM EDT2020-07-106.616.709.05+0.38+6.10%107426.95%
WBA200717P000480002020-06-24 3:38PM EDT2020-07-176.957.059.350.00--597.07%
WBA200731P000480002020-06-18 1:56PM EDT2020-07-316.657.158.850.00--384.42%
WBA200807P000480002020-07-01 10:32AM EDT2020-08-076.347.008.85+6.34--573.54%