WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:51.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000510002020-02-27 11:49AM EST2020-02-280.010.000.020.00-7513793.75%
WBA200306C000510002020-02-27 3:22PM EST2020-03-060.210.080.320.00-126758.69%
WBA200313C000510002020-02-28 10:32AM EST2020-03-130.330.220.64-0.04-10.81%25454.10%
WBA200320C000510002020-02-27 2:06PM EST2020-03-200.470.350.780.00-12355.86%
WBA200327C000510002020-02-26 1:19PM EST2020-03-270.760.031.540.00-15566.50%
WBA200403C000510002020-02-27 3:38PM EST2020-04-030.810.301.380.00-2456.47%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000510002020-02-28 10:28AM EST2020-02-286.004.806.70+2.55+73.91%177202.73%
WBA200306P000510002020-02-27 3:43PM EST2020-03-064.405.356.450.00-127680.27%
WBA200313P000510002020-02-27 9:40AM EST2020-03-134.056.206.800.00-19079.83%
WBA200320P000510002020-02-26 2:47PM EST2020-03-203.626.356.650.00-117365.92%
WBA200403P000510002020-02-24 2:15PM EST2020-04-035.426.057.600.00-242458.20%
WBA200409P000510002020-02-27 9:56AM EST2020-04-098.156.006.95+2.98+57.64%2456.15%