WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:51.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000515002020-02-27 3:22PM EST2020-02-280.050.000.220.00-878166.41%
WBA200306C000515002020-02-26 10:55AM EST2020-03-060.210.080.220.00-557863.09%
WBA200313C000515002020-02-26 9:48AM EST2020-03-130.390.151.000.00-11267.97%
WBA200320C000515002020-02-28 9:51AM EST2020-03-200.410.280.45-0.14-25.45%1011451.66%
WBA200327C000515002020-02-27 9:56AM EST2020-03-270.320.002.280.00-3463.92%
WBA200403C000515002020-02-24 11:36AM EST2020-04-030.450.291.230.00-1859.33%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000515002020-02-27 10:04AM EST2020-02-285.284.908.300.00-4128166.41%
WBA200306P000515002020-02-27 12:02PM EST2020-03-064.806.257.150.00-203868.56%
WBA200313P000515002020-02-27 12:39PM EST2020-03-134.296.307.100.00-81850.10%
WBA200320P000515002020-02-25 2:53PM EST2020-03-204.376.807.050.00-5351.07%
WBA200327P000515002020-02-24 11:06AM EST2020-03-272.606.407.900.00-11751.37%
WBA200403P000515002020-02-27 11:52AM EST2020-04-038.506.757.60+3.31+63.78%22056.74%