WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:52.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000520002020-02-26 12:46PM EST2020-02-280.010.000.130.00-2331147.66%
WBA200306C000520002020-02-26 10:32AM EST2020-03-060.190.060.230.00-63861.91%
WBA200313C000520002020-02-26 10:15AM EST2020-03-130.260.071.940.00-21383.25%
WBA200320C000520002020-02-27 1:14PM EST2020-03-200.390.220.390.00-32348.73%
WBA200327C000520002020-02-25 12:13PM EST2020-03-270.420.042.140.00-92661.96%
WBA200403C000520002020-02-26 1:35PM EST2020-04-030.650.330.610.00-236044.29%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000520002020-02-27 12:15PM EST2020-02-284.986.207.850.00-14175255.27%
WBA200306P000520002020-02-27 12:02PM EST2020-03-065.006.707.500.00-217994.43%
WBA200313P000520002020-02-26 2:07PM EST2020-03-134.286.807.950.00-197779.39%
WBA200320P000520002020-02-25 3:01PM EST2020-03-204.707.157.500.00-1164.06%
WBA200327P000520002020-02-27 11:52AM EST2020-03-275.907.057.750.00-21757.72%
WBA200403P000520002020-02-27 12:15PM EST2020-04-035.437.207.850.00-46854.64%