WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:53.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000530002020-02-27 3:21PM EST2020-02-280.020.000.170.00-7420172.66%
WBA200306C000530002020-02-25 2:13PM EST2020-03-060.040.000.230.00-38065.04%
WBA200313C000530002020-02-27 1:25PM EST2020-03-130.150.001.970.00-24489.06%
WBA200320C000530002020-02-27 2:12PM EST2020-03-200.190.150.330.00-70063150.78%
WBA200327C000530002020-02-24 2:27PM EST2020-03-270.520.002.060.00-163365.19%
WBA200403C000530002020-02-27 12:39PM EST2020-04-030.500.220.490.00--1644.78%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000530002020-02-27 2:39PM EST2020-02-285.796.609.650.00-348294.53%
WBA200306P000530002020-02-21 1:29PM EST2020-03-064.607.508.850.00-6232106.84%
WBA200313P000530002020-02-27 2:39PM EST2020-03-135.897.658.900.00-111681.98%
WBA200320P000530002020-02-25 3:17PM EST2020-03-204.557.908.550.00-4666.11%
WBA200327P000530002020-02-18 1:55PM EST2020-03-272.677.409.050.00-101257.57%
WBA200403P000530002020-02-25 2:28PM EST2020-04-035.197.908.950.00-65056.54%