WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:54.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000540002020-02-28 10:10AM EST2020-02-280.060.000.03+0.04+200.00%194468143.75%
WBA200306C000540002020-02-27 12:50PM EST2020-03-060.100.002.030.00-796131.15%
WBA200313C000540002020-02-25 2:48PM EST2020-03-130.110.062.050.00-12497.22%
WBA200320C000540002020-02-26 11:06AM EST2020-03-200.100.100.30-0.03-23.08%72753.32%
WBA200327C000540002020-02-24 11:14AM EST2020-03-270.300.001.970.00-121268.07%
WBA200403C000540002020-02-27 1:07PM EST2020-04-030.350.150.480.00-32247.71%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000540002020-02-26 1:37PM EST2020-02-286.007.2510.800.00-638309.77%
WBA200306P000540002020-02-27 11:15AM EST2020-03-067.957.9510.150.00-1173111.04%
WBA200313P000540002020-02-26 1:36PM EST2020-03-136.008.159.800.00-229177.83%
WBA200320P000540002020-02-26 3:46PM EST2020-03-206.188.759.600.00--1071.19%
WBA200327P000540002020-02-19 10:20AM EST2020-03-273.007.8510.500.00--1862.01%
WBA200403P000540002020-02-20 11:03AM EST2020-04-033.128.0010.250.00-2454.35%