WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:54.00
認購期權
2020年4月3日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.09-0.01-10.00%73892020-04-0312.250.00-24
0.20-0.45-69.23%8292020-04-095.890.00--2
0.500.00-1252020-04-17-----
2.500.00-17152020-04-24-----
2.110.00-432020-05-01-----