WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:54.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000545002020-02-27 3:34PM EST2020-02-280.010.002.120.00-2436405.86%
WBA200306C000545002020-02-28 9:30AM EST2020-03-060.310.000.46+0.26+520.00%236790.23%
WBA200313C000545002020-02-24 1:53PM EST2020-03-130.050.000.480.00-21966.60%
WBA200320C000545002020-02-26 12:37PM EST2020-03-200.130.070.640.00-147160.84%
WBA200327C000545002020-02-18 10:14AM EST2020-03-270.900.002.070.00-3374.66%
WBA200403C000545002020-02-21 12:57PM EST2020-04-030.300.010.530.00-304753.42%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000545002020-02-26 9:52AM EST2020-02-285.157.5511.450.00-13189.06%
WBA200306P000545002020-02-26 9:52AM EST2020-03-065.158.9011.300.00-112120.80%
WBA200313P000545002020-02-19 1:22PM EST2020-03-132.738.7510.900.00-21074.80%
WBA200327P000545002020-02-25 1:19PM EST2020-03-276.708.4511.000.00-4087.84%
WBA200403P000545002020-02-20 2:08PM EST2020-04-033.208.0011.300.00-1685.25%