WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:56.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000560002020-02-26 12:10PM EST2020-02-280.050.002.130.00-1166426.56%
WBA200306C000560002020-02-26 2:03PM EST2020-03-060.010.000.240.00-12683.59%
WBA200313C000560002020-02-25 10:15AM EST2020-03-130.250.001.630.00-157100.20%
WBA200320C000560002020-02-24 3:07PM EST2020-03-200.090.001.690.00--883.79%
WBA200327C000560002020-02-18 10:21AM EST2020-03-270.470.001.000.00-202061.82%
WBA200403C000560002020-02-26 1:35PM EST2020-04-030.160.060.280.00-137347.51%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000560002020-02-27 11:19AM EST2020-02-289.789.5013.000.00-425375.78%
WBA200306P000560002020-02-20 11:34AM EST2020-03-064.489.2513.000.00-16125.29%
WBA200313P000560002020-02-26 1:04PM EST2020-03-137.599.3512.850.00-5690.33%
WBA200327P000560002020-02-27 3:41PM EST2020-03-279.3010.1012.050.00-201364.16%
WBA200403P000560002020-02-26 1:04PM EST2020-04-037.659.4512.650.00-4556.79%