WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:56.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206C000560002019-11-15 10:31AM EST2019-12-066.503.003.250.00-651257.03%
WBA191213C000560002019-12-03 10:16AM EST2019-12-132.403.153.400.00-2513738.38%
WBA191227C000560002019-11-18 12:09AM EST2019-12-276.273.553.900.00--3035.06%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206P000560002019-12-05 3:55PM EST2019-12-060.010.000.03-0.03-75.00%71,03152.34%
WBA191213P000560002019-12-05 3:59PM EST2019-12-130.100.100.25-0.08-44.44%76836.04%
WBA191220P000560002019-12-05 1:43PM EST2019-12-200.460.090.47-0.04-8.00%59333.35%
WBA191227P000560002019-12-05 3:03PM EST2019-12-270.640.030.66-0.24-27.27%2010431.98%