WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:56.00
認購期權
2020年4月3日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00-1702020-04-039.280.00-74
-----2020-04-0911.100.00--1
0.180.00-10142020-04-17-----
0.14-0.21-60.00%11912020-04-24-----
-----2020-05-017.380.00--1