WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:56.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000565002020-02-25 10:55AM EST2020-02-280.050.002.130.00-2101451.37%
WBA200306C000565002020-02-07 2:40PM EST2020-03-060.050.001.740.00-511148.73%
WBA200313C000565002020-02-04 12:14PM EST2020-03-130.150.002.090.00--1115.72%
WBA200320C000565002020-02-24 3:38PM EST2020-03-200.070.001.010.00--275.78%
WBA200327C000565002020-02-10 9:54AM EST2020-03-271.790.002.170.00--3084.38%
WBA200403C000565002020-02-25 10:12AM EST2020-04-030.180.040.510.00-11650.59%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000565002020-02-26 3:46PM EST2020-02-288.849.5013.350.00-214564.06%
WBA200306P000565002020-02-27 12:25PM EST2020-03-069.3010.0013.400.00-22102.93%
WBA200313P000565002020-02-13 2:32PM EST2020-03-133.549.8513.400.00-101168.95%