WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:56.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206C000565002019-12-04 2:41PM EST2019-12-062.272.542.720.00-253151.56%
WBA191213C000565002019-12-03 10:44AM EST2019-12-132.052.702.900.00-104934.18%
WBA191220C000565002019-11-29 11:58AM EST2019-12-203.983.053.300.00-6336.18%
WBA191227C000565002019-11-27 3:57PM EST2019-12-273.592.973.500.00-43534.06%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206P000565002019-12-03 2:42PM EST2019-12-060.120.000.040.00-474854.30%
WBA191213P000565002019-12-05 11:36AM EST2019-12-130.220.070.29-0.03-12.00%78233.79%
WBA191220P000565002019-12-05 3:47PM EST2019-12-200.550.490.59-0.25-31.25%5619933.30%
WBA191227P000565002019-11-27 12:57PM EST2019-12-270.810.180.780.00-161531.59%
WBA200103P000565002019-11-26 2:24PM EST2020-01-031.050.571.030.00--231.96%