WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:57.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206C000570002019-12-05 12:42PM EST2019-12-061.822.002.50-0.42-18.75%511365.63%
WBA191213C000570002019-11-27 12:05PM EST2019-12-133.212.302.470.00-111732.72%
WBA191220C000570002019-11-26 1:19PM EST2019-12-203.332.692.910.00-121735.21%
WBA191227C000570002019-11-14 2:36PM EST2019-12-275.502.313.400.00-2638.57%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206P000570002019-12-05 2:48PM EST2019-12-060.050.010.04-0.02-28.57%941545.70%
WBA191213P000570002019-12-05 3:00PM EST2019-12-130.380.180.37-0.01-2.56%884232.72%
WBA191220P000570002019-12-05 2:11PM EST2019-12-200.700.610.72-0.03-4.11%1887233.01%
WBA191227P000570002019-12-05 2:48PM EST2019-12-271.060.620.92+0.16+17.78%649731.25%
WBA200103P000570002019-12-03 10:14AM EST2020-01-031.490.801.220.00-41032.28%
WBA200110P000570002019-12-05 1:23PM EST2020-01-101.401.061.54+0.01+0.72%51033.69%