WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:57.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000570002020-02-27 10:14AM EST2020-02-282.120.001.230.00-352377.34%
WBA200306C000570002020-02-24 2:12PM EST2020-03-060.040.002.080.00-125158.30%
WBA200313C000570002020-02-25 2:35PM EST2020-03-130.050.001.010.00-3991.99%
WBA200327C000570002020-02-20 9:30AM EST2020-03-270.650.002.160.00-1584.28%
WBA200403C000570002020-02-20 1:53PM EST2020-04-030.380.000.540.00-151650.49%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000570002020-02-19 2:56PM EST2020-02-2810.2610.8513.400.00-414354.69%
WBA200306P000570002020-02-05 3:04PM EST2020-03-064.2710.2013.950.00-1725121.68%
WBA200313P000570002020-02-21 3:37PM EST2020-03-135.7710.1513.950.00-5587.50%
WBA200327P000570002020-02-14 12:26PM EST2020-03-274.7810.1014.050.00-5663.97%
WBA200403P000570002020-02-19 2:56PM EST2020-04-035.7010.5513.400.00--753.71%