WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:58.00
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213C000580002019-12-06 3:42PM EST2019-12-131.270.000.000.00-800.00%
WBA191220C000580002019-12-04 3:45PM EST2019-12-202.010.000.000.00-100.00%
WBA191227C000580002019-12-03 12:13PM EST2019-12-271.630.000.000.00-800.00%
WBA200103C000580002019-12-02 11:36AM EST2020-01-032.770.000.000.00--00.00%
WBA200110C000580002019-12-06 2:24PM EST2020-01-102.780.000.000.00-900.00%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213P000580002019-12-06 3:55PM EST2019-12-130.550.000.000.00-24403.13%
WBA191220P000580002019-12-06 3:29PM EST2019-12-200.800.000.000.00-401.56%
WBA191227P000580002019-12-06 3:46PM EST2019-12-271.090.000.000.00-601.56%
WBA200103P000580002019-12-02 9:49AM EST2020-01-031.630.000.000.00--01.56%
WBA200110P000580002019-12-06 3:16PM EST2020-01-101.580.000.000.00-900.78%
WBA200124P000580002019-12-06 3:46PM EST2020-01-242.070.000.000.00-500.78%