WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:59.00
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213C000590002019-12-06 3:51PM EST2019-12-130.800.560.90-0.15-15.79%377035.74%
WBA191220C000590002019-12-06 3:59PM EST2019-12-201.200.901.35-0.10-7.69%1318634.52%
WBA191227C000590002019-12-06 3:39PM EST2019-12-271.300.061.55-0.32-19.75%23631.49%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213P000590002019-12-06 3:49PM EST2019-12-131.290.781.36+0.39+43.33%10326038.77%
WBA191220P000590002019-12-06 3:55PM EST2019-12-201.380.751.68-0.03-2.13%1614033.59%
WBA191227P000590002019-12-06 1:12PM EST2019-12-271.340.051.87-0.39-22.54%102130.57%
WBA200103P000590002019-12-06 1:55PM EST2020-01-031.490.232.07-0.36-19.46%51129.44%