WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:60.00
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717C000600002020-07-02 3:52PM EDT2020-07-170.030.010.06+0.01+50.00%31,12688.28%
WBA200821C000600002020-07-02 11:34AM EDT2020-08-210.070.000.07+0.04+133.33%140449.22%
WBA201016C000600002020-07-02 11:36AM EDT2020-10-160.110.080.110.00-81,80935.74%
WBA210115C000600002020-07-02 3:51PM EDT2021-01-150.400.380.50-0.03-6.98%474,07035.60%
WBA220121C000600002020-07-01 1:34PM EDT2022-01-211.841.702.140.00-42,47632.89%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717P000600002020-06-24 12:01PM EDT2020-07-1718.7316.7519.300.00-13871.88%
WBA200821P000600002020-06-08 3:26PM EDT2020-08-2113.7016.7520.450.00-1775.15%
WBA201016P000600002020-06-26 10:19AM EDT2020-10-1618.8317.0020.000.00-16174.78%
WBA210115P000600002020-06-24 12:19PM EDT2021-01-1519.7018.1020.150.00-11,71956.06%
WBA220121P000600002020-06-19 11:39AM EDT2022-01-2121.0020.3523.750.00-534251.90%