WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:62.00
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213C000620002019-12-06 3:59PM EST2019-12-130.210.000.000.00-59012.50%
WBA191220C000620002019-12-06 11:42AM EST2019-12-200.350.000.000.00-1806.25%
WBA191227C000620002019-12-06 11:46AM EST2019-12-270.620.000.000.00-52306.25%
WBA200103C000620002019-12-06 12:15PM EST2020-01-030.600.000.000.00-7906.25%
WBA200110C000620002019-12-05 3:47PM EST2020-01-100.920.000.000.00--06.25%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213P000620002019-12-06 12:58PM EST2019-12-133.150.000.000.00-400.00%
WBA191220P000620002019-11-29 9:49AM EST2019-12-203.050.000.000.00-100.00%
WBA191227P000620002019-12-03 3:45PM EST2019-12-273.770.000.000.00-100.00%