WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:62.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200320C000625002020-02-24 11:02AM EST2020-03-200.060.000.200.00-11070.31%
WBA200417C000625002020-02-28 10:19AM EST2020-04-170.100.000.15+0.04+66.67%131,26250.10%
WBA200619C000625002020-02-27 3:11PM EST2020-06-190.170.050.620.00-1884245.70%
WBA200717C000625002020-02-26 2:18PM EST2020-07-170.200.110.280.00-392633.79%
WBA210115C000625002020-02-28 10:29AM EST2021-01-150.670.500.70+0.02+3.08%42,90827.93%
WBA220121C000625002020-02-19 9:37AM EST2022-01-212.001.403.400.00-142033.58%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200320P000625002020-02-19 10:06AM EST2020-03-2010.9015.9519.400.00--1277.34%
WBA200417P000625002020-02-14 10:58AM EST2020-04-179.6416.3519.500.00-15362.26%
WBA200619P000625002020-02-25 12:23PM EST2020-06-1918.7515.7519.80+4.70+33.45%1111870.31%
WBA200717P000625002020-02-05 12:29PM EST2020-07-1710.1016.2019.450.00-232159.01%
WBA210115P000625002020-02-10 11:21AM EST2021-01-1511.2018.5018.950.00-256635.02%
WBA220121P000625002020-02-24 10:23AM EST2022-01-2116.0618.7022.150.00-15839.09%