WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:64.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206C000640002019-12-05 3:54PM EST2019-12-060.010.000.000.00-1050.00%
WBA191213C000640002019-12-04 2:52PM EST2019-12-130.130.000.000.00-8012.50%
WBA191220C000640002019-12-02 3:12PM EST2019-12-200.250.000.000.00-27012.50%
WBA191227C000640002019-12-04 9:31AM EST2019-12-270.460.000.000.00-506.25%
WBA200103C000640002019-11-27 3:59PM EST2020-01-030.860.000.000.00--06.25%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206P000640002019-11-22 9:39AM EST2019-12-063.420.000.000.00-200.00%
WBA191213P000640002019-11-26 10:32AM EST2019-12-134.460.000.000.00-100.00%
WBA191220P000640002019-11-22 10:16AM EST2019-12-204.120.000.000.00-500.00%
WBA191227P000640002019-11-21 9:58AM EST2019-12-274.000.000.000.00--00.00%