WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:65.00
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717C000650002020-06-26 3:01PM EDT2020-07-170.020.000.020.00-2482990.63%
WBA201016C000650002020-07-01 11:28AM EDT2020-10-160.050.000.400.00-1523753.61%
WBA210115C000650002020-07-02 11:48AM EDT2021-01-150.230.100.25-0.05-17.86%14,42435.45%
WBA220121C000650002020-07-01 1:56PM EDT2022-01-211.251.131.880.00-564135.17%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717P000650002020-06-22 6:48PM EDT2020-07-1715.9021.3524.200.00-100207.62%
WBA201016P000650002020-06-17 3:42PM EDT2020-10-1623.3521.6525.100.00-11052.34%
WBA210115P000650002020-06-22 6:48PM EDT2021-01-1522.2322.8524.800.00-560558.95%
WBA220121P000650002020-06-23 9:52AM EDT2022-01-2125.4424.1528.150.00-6010153.28%