WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:67.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200417C000675002020-02-19 1:18PM EST2020-04-170.050.010.070.00-2774952.15%
WBA200619C000675002020-02-24 3:14PM EST2020-06-190.130.000.190.00-135840.92%
WBA200717C000675002020-02-27 10:17AM EST2020-07-170.050.020.400.00-139342.53%
WBA210115C000675002020-02-26 10:57AM EST2021-01-150.460.220.820.00-141,19833.52%
WBA220121C000675002020-02-03 3:15PM EST2022-01-211.570.072.440.00-310732.48%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200417P000675002020-02-24 10:27AM EST2020-04-1717.4220.4524.450.00-48113.14%
WBA200619P000675002020-02-04 11:48AM EST2020-06-1916.3520.6524.750.00-101379.15%
WBA200717P000675002019-11-20 1:24PM EST2020-07-179.059.6510.950.00--1290.00%
WBA210115P000675002020-01-28 2:04PM EST2021-01-1519.200.000.000.00-200.00%
WBA220121P000675002020-02-27 3:50PM EST2022-01-2123.2023.2526.750.00-302541.38%