WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:68.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206C000685002019-11-18 10:28AM EST2019-12-060.350.000.000.00--050.00%
WBA191220C000685002019-11-29 11:48AM EST2019-12-200.050.000.000.00-1012.50%
WBA191227C000685002019-11-25 1:22PM EST2019-12-270.250.000.000.00--012.50%
認沽盤範圍2019年12月6日