WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:70.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200320C000700002020-02-07 11:04AM EST2020-03-200.120.002.130.00-12144.24%
WBA200417C000700002020-02-12 1:24PM EST2020-04-170.010.000.150.00-42,19855.66%
WBA200619C000700002020-02-12 12:58PM EST2020-06-190.100.000.310.00-51,13747.27%
WBA200717C000700002020-02-13 10:45AM EST2020-07-170.070.000.310.00-223642.29%
WBA201016C000700002020-02-26 3:49PM EST2020-10-160.10-0.590.00--138.04%
WBA210115C000700002020-02-28 10:40AM EST2021-01-150.250.110.280.00-52,07227.39%
WBA220121C000700002020-02-27 9:46AM EST2022-01-211.050.701.50+0.15+16.67%349628.47%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200417P000700002020-01-16 3:30PM EST2020-04-1716.2815.7519.850.00-110.00%
WBA200619P000700002020-02-26 11:16AM EST2020-06-1921.3823.1527.150.00-35154.79%
WBA210115P000700002020-02-26 11:16AM EST2021-01-1521.8525.3526.150.00-327842.65%
WBA220121P000700002020-02-24 10:22AM EST2022-01-2125.6825.4028.600.00-1810541.32%