WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:80.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200417C000800002019-12-30 2:47PM EST2020-04-170.050.000.080.00-2052.93%
WBA200619C000800002020-01-10 1:16PM EST2020-06-190.030.000.000.00-1012.50%
WBA200717C000800002020-01-21 9:30AM EST2020-07-170.030.000.000.00-3012.50%
WBA210115C000800002020-01-31 10:42AM EST2021-01-150.070.000.350.00-80028.15%
WBA220121C000800002020-02-21 2:37PM EST2022-01-210.700.000.940.00-5024.23%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200417P000800002019-11-27 1:07PM EST2020-04-1720.4019.4523.450.00-8130.00%
WBA200619P000800002019-08-29 10:13AM EST2020-06-1929.7524.0528.100.00-6100.00%
WBA200717P000800002020-02-20 1:25PM EST2020-07-1728.0926.5030.850.00-2069.34%
WBA210115P000800002020-02-21 12:57PM EST2021-01-1528.6528.0029.60+3.76+15.11%15136.48%
WBA220121P000800002020-02-21 12:56PM EST2022-01-2129.2527.9531.05+9.45+47.73%1532.77%