WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:112.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001120002020-02-20 11:38AM EST2020-02-284.616.107.350.00-6050.39%
WMT200306C001120002020-02-18 12:38PM EST2020-03-067.106.507.400.00-2035.06%
WMT200313C001120002020-02-18 10:19AM EST2020-03-135.356.857.150.00-1024.71%
WMT200327C001120002020-02-10 3:36PM EST2020-03-275.407.007.400.00-2021.68%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228P001120002020-02-21 3:27PM EST2020-02-280.060.060.070.00-32026.17%
WMT200306P001120002020-02-21 10:53AM EST2020-03-060.220.200.23+0.01+4.76%7023.24%
WMT200313P001120002020-02-21 2:05PM EST2020-03-130.330.320.37-0.06-15.38%39021.49%
WMT200327P001120002020-02-21 11:48AM EST2020-03-270.630.620.740.00-7020.85%
WMT200403P001120002020-02-21 3:52PM EST2020-04-030.760.750.82-0.03-3.80%52019.75%