WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:114.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001140002020-02-21 3:27PM EST2020-02-284.654.005.20+1.30+38.81%4034.08%
WMT200306C001140002020-02-18 3:09PM EST2020-03-063.854.855.400.00-1027.10%
WMT200313C001140002020-02-21 12:38PM EST2020-03-135.105.055.40+0.60+13.33%1022.12%
WMT200327C001140002020-02-20 10:36AM EST2020-03-274.855.305.700.00-1019.78%
WMT200403C001140002020-02-20 11:57AM EST2020-04-035.455.405.90+0.85+18.48%10019.59%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228P001140002020-02-21 3:53PM EST2020-02-280.110.100.13-0.06-35.29%200020.70%
WMT200306P001140002020-02-21 3:21PM EST2020-03-060.380.330.39-0.13-25.49%2020.26%
WMT200313P001140002020-02-21 3:29PM EST2020-03-130.580.530.65-0.02-3.33%694020.04%
WMT200327P001140002020-02-21 11:43AM EST2020-03-271.020.931.05+0.02+2.00%2019.19%
WMT200403P001140002020-02-21 10:39AM EST2020-04-031.241.081.20-0.09-6.77%6018.69%