WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:116.00
認購期權範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200221C001160002020-02-18 3:55PM EST2020-02-213.803.703.85+0.19+5.26%569030.62%
WMT200228C001160002020-02-18 3:35PM EST2020-02-284.053.704.05+0.15+3.85%147020.95%
WMT200306C001160002020-02-18 3:59PM EST2020-03-064.304.054.30+0.15+3.61%50019.48%
WMT200313C001160002020-02-18 3:39PM EST2020-03-134.333.704.60-0.02-0.46%31019.52%
WMT200327C001160002020-02-18 1:41PM EST2020-03-274.604.204.80+0.30+6.98%6017.08%
WMT200403C001160002020-02-18 12:11AM EST2020-04-034.564.305.550.00--020.81%
認沽盤範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200221P001160002020-02-18 3:56PM EST2020-02-210.080.080.10-1.72-95.56%1,644024.61%
WMT200228P001160002020-02-18 3:49PM EST2020-02-280.270.240.28-1.77-86.76%526018.12%
WMT200306P001160002020-02-18 3:54PM EST2020-03-060.490.460.57-1.81-78.70%227018.19%
WMT200313P001160002020-02-18 11:11AM EST2020-03-131.210.640.88-1.64-57.54%27018.62%
WMT200327P001160002020-02-18 3:20PM EST2020-03-271.111.061.27-1.39-55.60%5017.85%