WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:121.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001210002020-02-21 3:59PM EST2020-02-280.220.220.24+0.09+69.23%388015.53%
WMT200306C001210002020-02-21 3:24PM EST2020-03-060.580.550.58+0.25+75.76%276015.89%
WMT200313C001210002020-02-21 3:52PM EST2020-03-130.850.830.86+0.30+54.55%44015.87%
WMT200327C001210002020-02-21 2:28PM EST2020-03-271.201.171.20+0.43+55.84%51014.88%
WMT200403C001210002020-02-21 3:59PM EST2020-04-031.341.331.38+0.36+36.73%34014.80%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228P001210002020-02-21 3:13PM EST2020-02-282.592.562.65-0.86-24.93%10015.28%
WMT200306P001210002020-02-20 9:59AM EST2020-03-063.602.843.050.00-1016.55%
WMT200313P001210002020-02-21 3:47PM EST2020-03-133.302.903.55-0.84-20.29%3018.53%
WMT200327P001210002020-02-18 2:33PM EST2020-03-273.183.604.050.00-3018.03%
WMT200403P001210002020-02-18 1:03PM EST2020-04-033.553.804.200.00-7017.44%