WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:128.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001280002020-02-21 12:11PM EST2020-02-280.010.010.020.00-1025.00%
WMT200306C001280002020-02-19 9:57AM EST2020-03-060.020.040.27-0.01-33.33%1028.52%
WMT200327C001280002020-02-20 10:46AM EST2020-03-270.070.100.130.00-2015.28%
WMT200403C001280002020-02-21 2:32PM EST2020-04-030.160.120.17+0.04+33.33%7014.75%
認沽盤範圍2020年2月28日