WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:129.00
認購期權
2020年4月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.550.00-12802020-04-095.100.00-10
1.540.00-12302020-04-17-----
1.770.00-2302020-04-2412.950.00--0
1.590.00-502020-05-01-----