WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:131.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001310002020-02-18 9:44AM EST2020-02-280.130.000.020.00-45031.25%
WMT200306C001310002020-02-18 12:11AM EST2020-03-060.28-0.040.00--024.41%
WMT200313C001310002020-02-18 12:11AM EST2020-03-130.230.000.120.00--023.93%
認沽盤範圍2020年2月28日