XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:9.50
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230602C000095002023-05-26 3:59PM EDT2023-06-020.040.040.05-0.01-20.00%1115,100107.81%
XPEV230609C000095002023-05-26 3:42PM EDT2023-06-090.100.100.12-0.13-56.52%2787885.16%
XPEV230616C000095002023-05-26 2:39PM EDT2023-06-160.160.160.19+0.01+6.67%4645079.30%
XPEV230623C000095002023-05-26 3:04PM EDT2023-06-230.200.200.24-0.02-9.09%922574.02%
XPEV230630C000095002023-05-26 2:39PM EDT2023-06-300.250.280.30-0.05-16.67%721374.22%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230602P000095002023-05-26 1:37PM EDT2023-06-021.361.321.41-0.24-15.00%5509119.53%
XPEV230609P000095002023-05-26 3:14PM EDT2023-06-091.411.401.50-0.15-9.62%14495.31%
XPEV230616P000095002023-05-24 3:38PM EDT2023-06-161.241.501.550.00--37288.09%
XPEV230623P000095002023-05-25 12:19PM EDT2023-06-231.801.541.620.00-56982.42%
XPEV230630P000095002023-05-26 1:05PM EDT2023-06-301.661.611.70-0.20-10.75%131981.84%