Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:44.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000440002023-06-02 3:48PM EDT2023-06-092.752.822.92+0.36+15.06%32947.27%
Z230616C000440002023-06-01 2:38PM EDT2023-06-163.103.153.250.00-21645.61%
Z230623C000440002023-05-31 12:47PM EDT2023-06-233.153.353.500.00-12643.99%
Z230630C000440002023-05-22 12:56PM EDT2023-06-303.253.603.800.00--944.87%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000440002023-06-02 3:47PM EDT2023-06-090.180.150.17-0.12-40.00%85642.19%
Z230616P000440002023-06-02 3:54PM EDT2023-06-160.440.430.47-0.14-24.14%43341.80%
Z230623P000440002023-05-23 12:30PM EDT2023-06-230.990.620.710.00-41440.87%
Z230630P000440002023-06-01 12:15PM EDT2023-06-300.980.830.910.00-3839.99%
Z230707P000440002023-06-01 12:16PM EDT2023-07-071.131.001.060.00-3638.77%