Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:48.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000480002023-06-02 3:53PM EDT2023-06-090.340.370.44-0.13-27.66%847836.67%
Z230616C000480002023-06-02 3:35PM EDT2023-06-160.810.800.87-0.09-10.00%105738.77%
Z230623C000480002023-06-02 12:25PM EDT2023-06-230.781.061.16-0.24-23.53%11938.43%
Z230630C000480002023-06-02 3:50PM EDT2023-06-301.331.341.44+0.10+8.13%77438.87%
Z230707C000480002023-06-01 10:12AM EDT2023-07-071.261.541.680.00-14439.01%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000480002023-06-02 10:11AM EDT2023-06-092.451.661.75-0.22-8.24%3036.23%
Z230616P000480002023-05-31 11:13AM EDT2023-06-163.052.042.120.00-11036.77%
Z230623P000480002023-06-02 3:52PM EDT2023-06-232.382.272.37-0.72-23.23%22035.89%
Z230630P000480002023-05-12 3:54PM EDT2023-06-304.252.502.610.00--335.89%