Guilt Trips

【一句到微】搞笑抵死「罪惡感」營銷 (嚴啟明)

一到長假,又有唔少留學生返嚟香港探屋企人喇。筆者今期就介紹一個用探親做主題嘅內容營銷案例,同大家一齊學嘢!