AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:205.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616C002050002023-05-11 9:48AM EDT2023-06-160.010.000.000.00-46,58050.00%
AMZN230721C002050002023-06-06 11:09AM EDT2023-07-210.010.000.000.00-12,25725.00%
AMZN230915C002050002023-06-02 1:18PM EDT2023-09-150.080.000.000.00-33,86125.00%
AMZN240119C002050002023-06-06 11:44AM EDT2024-01-190.390.000.000.00-2111,45412.50%
AMZN240621C002050002023-06-06 9:32AM EDT2024-06-211.500.000.000.00-5026012.50%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616P002050002023-04-21 3:46PM EDT2023-06-1697.9588.5089.000.00-10354.61%
AMZN230721P002050002023-02-02 11:49AM EDT2023-07-2193.29109.40110.800.00-240291.24%
AMZN230915P002050002023-02-23 12:07PM EDT2023-09-15110.35106.45107.250.00-70182.21%
AMZN240119P002050002023-04-19 3:16PM EDT2024-01-1999.7288.2589.600.00-5074.96%
AMZN240621P002050002022-11-01 12:46PM EDT2024-06-21108.22108.30110.350.00-2098.62%