DIS - The Walt Disney Company

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:88.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609C000880002023-06-05 1:02PM EDT2023-06-092.642.242.32-0.46-14.84%2871,26326.95%
DIS230616C000880002023-06-05 1:37PM EDT2023-06-162.822.772.84-0.81-22.31%411,05526.76%
DIS230623C000880002023-06-05 1:01PM EDT2023-06-233.403.103.20-0.45-11.69%630026.10%
DIS230630C000880002023-06-05 12:08PM EDT2023-06-303.653.503.60-0.58-13.71%6426926.76%
DIS230707C000880002023-06-05 12:13PM EDT2023-07-074.253.753.90-0.20-4.49%1514826.69%
DIS230714C000880002023-06-02 2:22PM EDT2023-07-145.004.104.250.00-14027.32%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609P000880002023-06-05 1:48PM EDT2023-06-090.300.290.31+0.03+11.11%1,0302,50723.63%
DIS230616P000880002023-06-05 1:45PM EDT2023-06-160.740.730.74+0.12+19.35%41187523.39%
DIS230623P000880002023-06-05 1:10PM EDT2023-06-230.981.021.04+0.16+19.51%4636122.71%
DIS230630P000880002023-06-05 1:26PM EDT2023-06-301.301.291.33+0.20+18.18%5132022.71%
DIS230707P000880002023-06-05 1:24PM EDT2023-07-071.451.511.54+0.21+16.94%197022.24%
DIS230714P000880002023-06-05 10:35AM EDT2023-07-141.611.761.81+0.13+8.78%510422.61%