DIS - The Walt Disney Company

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:91.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609C000910002023-06-05 1:53PM EDT2023-06-090.530.530.54-0.50-48.54%3,9221,98024.17%
DIS230616C000910002023-06-05 1:46PM EDT2023-06-161.081.061.08-0.48-30.77%1,1651,57824.41%
DIS230623C000910002023-06-05 1:37PM EDT2023-06-231.431.391.42-0.52-26.67%8580923.68%
DIS230630C000910002023-06-05 1:46PM EDT2023-06-301.801.771.80-0.55-23.40%20587824.29%
DIS230707C000910002023-06-05 1:40PM EDT2023-07-072.082.052.09-0.56-21.21%36436024.29%
DIS230714C000910002023-06-05 1:28PM EDT2023-07-142.452.402.44-0.55-18.33%271625.04%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609P000910002023-06-05 1:49PM EDT2023-06-091.611.601.67+0.45+38.79%53984423.10%
DIS230616P000910002023-06-05 1:47PM EDT2023-06-162.022.042.09+0.38+23.17%24387921.85%
DIS230623P000910002023-06-05 1:24PM EDT2023-06-232.202.322.40+0.36+19.57%612921.31%
DIS230630P000910002023-06-05 11:25AM EDT2023-06-302.422.592.67+0.36+17.48%2316521.11%
DIS230707P000910002023-06-05 1:37PM EDT2023-07-072.802.812.84+0.36+14.75%9320.34%
DIS230714P000910002023-06-02 1:13PM EDT2023-07-142.563.003.100.00-8920.70%