DIS - The Walt Disney Company

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:96.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609C000960002023-06-05 1:56PM EDT2023-06-090.060.060.07-0.06-50.00%3121,16133.99%
DIS230616C000960002023-06-05 1:40PM EDT2023-06-160.210.210.23-0.10-32.26%1,2201,85528.91%
DIS230623C000960002023-06-05 11:51AM EDT2023-06-230.400.340.35-0.08-16.67%2478025.93%
DIS230630C000960002023-06-05 1:30PM EDT2023-06-300.530.510.52-0.15-22.06%4795725.20%
DIS230707C000960002023-06-05 1:45PM EDT2023-07-070.640.640.67-0.21-24.71%205424.49%
DIS230714C000960002023-06-05 1:49PM EDT2023-07-140.850.820.86-0.22-20.56%1136324.51%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609P000960002023-06-05 1:53PM EDT2023-06-096.156.106.25+0.35+6.03%613023.44%
DIS230616P000960002023-06-05 12:19PM EDT2023-06-165.546.206.35+0.09+1.65%76123.93%
DIS230623P000960002023-06-05 12:00PM EDT2023-06-235.816.256.35+0.63+12.16%389019.04%
DIS230630P000960002023-06-05 11:25AM EDT2023-06-306.106.356.50+0.50+8.93%37020.22%
DIS230707P000960002023-06-05 10:42AM EDT2023-07-075.956.406.60-1.60-21.19%162719.78%