MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:165.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200320C001650002020-01-24 12:42PM EST2020-03-2047.4049.7052.200.00-3070.63%
MCD200619C001650002020-01-30 12:12PM EST2020-06-1951.1548.8052.800.00-37037.20%
MCD210115C001650002020-02-20 11:18AM EST2021-01-1550.7050.9053.700.00-1024.90%
MCD220121C001650002020-01-30 12:29PM EST2022-01-2154.1053.0554.550.00-1018.52%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200320P001650002020-02-21 1:10PM EST2020-03-200.040.030.04+0.02+100.00%40039.45%
MCD200619P001650002020-02-20 11:28AM EST2020-06-190.330.360.410.00-1026.37%
MCD200918P001650002020-02-13 10:14AM EST2020-09-181.101.001.09+0.15+15.79%5024.22%
MCD210115P001650002020-02-21 3:08PM EST2021-01-152.242.122.29+0.06+2.75%19023.42%
MCD210618P001650002020-01-13 1:31PM EST2021-06-184.703.303.550.00-403422.10%
MCD220121P001650002020-02-14 2:17PM EST2022-01-213.905.106.15-1.60-29.09%5022.35%