MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:170.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200320C001700002020-02-11 3:39PM EST2020-03-2045.6044.5547.050.00-1061.40%
MCD200619C001700002020-02-05 12:19PM EST2020-06-1944.4043.8547.850.00-1034.11%
MCD210115C001700002020-02-19 10:29AM EST2021-01-1547.4046.3547.650.00-1019.89%
MCD210618C001700002020-02-04 3:44PM EST2021-06-1848.0047.7548.400.00-2018.16%
MCD220121C001700002020-02-19 10:39AM EST2022-01-2150.0048.7050.150.00-1017.95%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200320P001700002020-02-21 1:13PM EST2020-03-200.050.040.06+0.01+25.00%20036.52%
MCD200619P001700002020-02-20 2:04PM EST2020-06-190.540.480.540.00-12025.07%
MCD200918P001700002020-02-19 3:59PM EST2020-09-181.111.271.430.00-8023.54%
MCD210115P001700002020-02-18 12:20PM EST2021-01-152.602.552.75+0.15+6.12%6022.64%
MCD210618P001700002020-01-22 3:24PM EST2021-06-184.504.354.550.00-1022.16%
MCD220121P001700002020-02-19 1:32PM EST2022-01-216.406.207.100.00-2021.92%