MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:192.50
認購期權範圍2020年2月28日
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228P001925002020-02-20 10:23AM EST2020-02-280.080.070.100.00-11044.73%
MCD200306P001925002020-02-21 12:00PM EST2020-03-060.120.020.16+0.06+100.00%4032.86%
MCD200327P001925002020-02-12 11:39AM EST2020-03-270.280.280.370.00-1023.90%