MCD - McDonald's Corporation

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:207.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228C002075002020-02-21 11:08AM EST2020-02-287.908.458.85+0.07+0.89%1027.30%
MCD200306C002075002020-02-21 10:31AM EST2020-03-067.638.508.95+1.03+15.61%54019.70%
MCD200313C002075002020-02-20 3:41PM EST2020-03-137.918.359.000.00-1016.31%
MCD200327C002075002020-02-21 9:39AM EST2020-03-278.208.909.35-2.59-24.00%1014.65%
MCD200403C002075002020-02-21 10:31AM EST2020-04-038.659.359.60+0.30+3.59%-014.61%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MCD200228P002075002020-02-21 3:59PM EST2020-02-280.370.350.38-0.05-11.90%792025.49%
MCD200306P002075002020-02-21 3:15PM EST2020-03-060.740.700.85-0.09-10.84%163022.49%
MCD200313P002075002020-02-21 3:56PM EST2020-03-131.050.991.11-0.18-14.63%19020.07%
MCD200327P002075002020-02-21 3:32PM EST2020-03-271.681.571.71-0.32-16.00%16018.52%
MCD200403P002075002020-02-21 3:37PM EST2020-04-032.041.851.99-0.03-1.45%180018.11%