AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:190.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616C001900002023-06-01 10:31AM EDT2023-06-160.010.000.100.00-22,818107.42%
AMZN230721C001900002023-06-06 11:42AM EDT2023-07-210.020.000.050.00-503,43450.78%
AMZN230915C001900002023-06-07 11:25AM EDT2023-09-150.140.090.12-0.01-6.67%112,09737.65%
AMZN240119C001900002023-06-07 12:41PM EDT2024-01-190.570.500.56-0.18-24.00%97,50231.89%
AMZN240621C001900002023-06-07 1:28PM EDT2024-06-212.101.912.10-0.51-19.54%61,58732.79%
AMZN250117C001900002023-06-07 1:39PM EDT2025-01-174.944.655.00-1.10-18.21%121,04033.98%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616P001900002023-06-07 3:14PM EDT2023-06-1668.8968.6068.85+5.22+8.20%21,3471,000113.67%
AMZN230721P001900002023-03-29 3:28PM EDT2023-07-2189.8284.0085.150.00-40197.08%
AMZN230915P001900002023-03-16 11:33AM EDT2023-09-1590.2087.1587.700.00-20143.15%
AMZN240119P001900002023-02-24 1:54PM EDT2024-01-1997.4291.1592.500.00-20107.20%
AMZN240621P001900002023-02-16 11:14AM EDT2024-06-2190.7389.8092.150.00-1081.03%
AMZN250117P001900002023-06-05 2:31PM EDT2025-01-1765.2767.3070.200.00-2024.09%