AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:200.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616C002000002023-06-06 11:57AM EDT2023-06-160.010.000.000.00-4021,02750.00%
AMZN230721C002000002023-06-07 2:52PM EDT2023-07-210.010.000.000.00-165,11525.00%
AMZN230915C002000002023-06-08 3:20PM EDT2023-09-150.070.000.000.00-1514,02625.00%
AMZN240119C002000002023-06-08 3:43PM EDT2024-01-190.390.000.000.00-16021,16612.50%
AMZN240621C002000002023-06-08 3:35PM EDT2024-06-211.580.000.000.00-4912,04712.50%
AMZN250117C002000002023-06-08 3:59PM EDT2025-01-174.150.000.000.00-36714,9686.25%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616P002000002023-06-07 10:35AM EDT2023-06-1675.950.000.000.00-2510.00%
AMZN230721P002000002023-03-16 9:57AM EDT2023-07-21102.6997.2597.650.00-20239.72%
AMZN230915P002000002023-05-10 1:23PM EDT2023-09-1590.790.000.000.00-100.00%
AMZN240119P002000002023-05-26 2:03PM EDT2024-01-1979.300.000.000.00-200.00%
AMZN240621P002000002023-06-02 3:02PM EDT2024-06-2175.180.000.000.00-3700.00%
AMZN250117P002000002023-06-06 2:44PM EDT2025-01-1773.550.000.000.00-2010.00%